miQ-miRNA fluorescent detection

miQ-miRNA fluorescent detection through miQ [miRNA Quenching] mechanism